Flyttad födelsedag?

Jag håller på att komplettera en del av min släktforskning och i dag skulle jag leta reda på ett dödsdatum på en Sigrid Jonasdotter född 1845-01-25 i Brynje Bergs socken Jämtland.

Sigrids födelsenotis i Födelse och dopboken.

Jag brukar använda mej av databasen Sveriges dödsbok 1860-2017 där jag brukar söka på födelsedatum och födelsesocken, i det här fallet gav det ingen träff så jag fick ändra söksätt och sökte på födelseår 1845 och förnamn Sigrid samt födelse och dödssocken Berg, då fick jag två träffar men ingen som riktigt matchade den Sigrid som jag sökte efter?

Sökresultatet i Sveriges dödsbok.

Det märkliga var att båda hade samma födelsedatum 1845-10-14, jag kollade upp i födelseboken på det datumet och det fanns en Sigrid Månsdotter som var född på det datumet men ingen Jonasdotter. Jag började leta i Död och begravningsboken på Sigrid Jonasdotter död 1897-05-12 om det var den Sigrid jag sökte efter och vad var det som var fel.

Sigrids dödsnotis i dödsboken.

Det stämde så lång som att Per Karlsson var hennes man men födelsedatumet var fel. Jag började leta i husförhörslängderna och följa henne bakåt från då hon dog och när hon gifter sej med Per så är hon piga på en gård i Eltnäset Berg och har födelsedatum 14/10, sedan så följer jag henne ett steg till bakåt och då plötsligt så har hon rätt födelsedatum 25/1 och två rader nedanför så står den andra Sigrid Månsdotter med födelsedatum 14/10. Så det förklarar saken med två Sigrid med samma födelsedag. När prästen skulle föra över Sigrid Jonasdotters födelsedatum till en annan sida i husförhörslängden så tittade han sannolikt bara på den sida där hon tidigare hade stått skriven men han tittade på fel Sigrid och därför fick hon fel födelsedatum och det följde henne sedan genom hela livet och ända in i döden.

Husförhörslängden med Sigrid J. och Sigrid M. samt drängen Pehr som Sigrid J senare blev gift med.

Det här förklarar en del mystiska förändringar av födelsedatum i släktforskning, det som jag tycker vanligast förekommande fallen är när någon flyttar till en annan socken så kan födelsedatumen ändras. Jag har ju trott att prästen kollade i födelseboken när han skrev flyttningsbetyg men det var nog enklare att titta i husförhörslängden och då kunde det nog vara lätt att kolla på fel rad och många gånger var det slarvigt skrivet och svårtytt så det fanns nog många felkällor.

Er resa ner i 1800-talets klassamhälle.

Min farfars farfar Erik Martin Nystedt född den 25 april 1806 å Galhammar Bergs socken fick genomgå en klassresa. Erik Martins föräldrar var som det står i kyrkboken Herr Löjtnanten Anders Nystedt och Hustrun Magdalena Edholm.

Erik Martins födelsenotis i kyrkboken för Berg C:3 sid 133

Med den bakgrunden en far som var officer och en mormor som var prästdotter så var vägen utstakad att börja studera till att antingen bli präst eller officer. Erik Martin skickades till Frösö trivialskola för att börja läsa och sedan vidare till Härnösands gymnasium och sedermera student i Uppsala, avlade den så kallade ”Kameralen”, men drogs likväl till militäryrket, kom så långt som till löjtnant vid hästjägarskvadronen på Frösön då han tvärt tog avsked, ej blott ur regementet, utan även ur armen. Orsaken? Kärleken.

 Det hände sig nämligen att han förälskade sig i bonddottern Ingeborg Andersdotter (sedermera kallad ”Löjtants-Imber”) i Västeråsen, Åsarna, en ovanligt vacker kvinna har det uppgetts och som det i stånds- och börds-fördomarnas tid var otänkbart att en officer gifte sig i bondeståndet så var avsked ofrånkomlig.

Kort blev kärlekssagan. Äktenskapet blev ej lyckligt, vare sig för den stilige f.d. löjtnanten eller hans vackra fru. Han tröstade sig vid glaset och dog 1841 trettiofem år gammal. Enligt uppgift som min farfar skulle ha berättat så inträffade dödsfallet på kungliga stallet i Stockholm. Jag har försökt att få klarhet om han avled i Stockholm men det enda som jag har hittat är en anteckning i husförhörslängden Berg är en kort anteckning i kolumnen 1841 ”+11/15 i Östersund”, i en annan kolumn om familjen står det ”Utfattiga”. Har sökt i kyrkböckerna för både Östersund-Brunflo och Stockholm för den aktuella tiden för att röna ut var han avled?

Detalj ur husförhörsländen Berg AI:6 sid 37

En annan sak som jag har hittat är när Erik Martins mor Magdalena avlider 1864 och det skall ske arvskifte så har ju hans två barn rätt till en femtedel av arvet efter sin farmor, arvet var på 6485 riksdaler men när arvslotterna skall fördelas så dyker det upp ett testamente som beskrivs som så här i bouppteckningen ”Slutligen inlemnandes ett testamente af den 2 November 1861 derigenom Enkefru Nystedt förornat, att all hennes egendom skulle skiftas i fyra lika lotter mellan hennes barn Kyrkoherden Anders Nystedt samt Fruarna Lunqvist, Örbom och Ångman eller deras rätts inehafvare, sedan likväl från boet oskiftat undantagits Etthundrafemtio Rksdaler Riksmynt, som skulle tillfalla hennes aflidne sons, Löjtnanten Erik Nystedts tvänne barn, men detta testamente hade ännu icke blivit till Rådhusrätten ingivit.”

Frågan är ju om det här testamentet är skrivit av Magdalena själv eller om det är en efterkonstruktion, jag har svårt att se att hon på sin ålders höst skulle se till så att två av hennes barnbarn skulle bli arvlösa då hon säkert viste om att dom levde under mycket knappa förhållanden.

Efter vad jag har förstått så fick Erik Martins barn nöja sig med 150 riksdaler fast dom i inledningen på bouppteckningens första del benämns som bröstarvingar, för dom saknade nog både medel och kunskap att göra något mot den här bouppteckningen.