Flyttad födelsedag?

Jag håller på att komplettera en del av min släktforskning och i dag skulle jag leta reda på ett dödsdatum på en Sigrid Jonasdotter född 1845-01-25 i Brynje Bergs socken Jämtland.

Sigrids födelsenotis i Födelse och dopboken.

Jag brukar använda mej av databasen Sveriges dödsbok 1860-2017 där jag brukar söka på födelsedatum och födelsesocken, i det här fallet gav det ingen träff så jag fick ändra söksätt och sökte på födelseår 1845 och förnamn Sigrid samt födelse och dödssocken Berg, då fick jag två träffar men ingen som riktigt matchade den Sigrid som jag sökte efter?

Sökresultatet i Sveriges dödsbok.

Det märkliga var att båda hade samma födelsedatum 1845-10-14, jag kollade upp i födelseboken på det datumet och det fanns en Sigrid Månsdotter som var född på det datumet men ingen Jonasdotter. Jag började leta i Död och begravningsboken på Sigrid Jonasdotter död 1897-05-12 om det var den Sigrid jag sökte efter och vad var det som var fel.

Sigrids dödsnotis i dödsboken.

Det stämde så lång som att Per Karlsson var hennes man men födelsedatumet var fel. Jag började leta i husförhörslängderna och följa henne bakåt från då hon dog och när hon gifter sej med Per så är hon piga på en gård i Eltnäset Berg och har födelsedatum 14/10, sedan så följer jag henne ett steg till bakåt och då plötsligt så har hon rätt födelsedatum 25/1 och två rader nedanför så står den andra Sigrid Månsdotter med födelsedatum 14/10. Så det förklarar saken med två Sigrid med samma födelsedag. När prästen skulle föra över Sigrid Jonasdotters födelsedatum till en annan sida i husförhörslängden så tittade han sannolikt bara på den sida där hon tidigare hade stått skriven men han tittade på fel Sigrid och därför fick hon fel födelsedatum och det följde henne sedan genom hela livet och ända in i döden.

Husförhörslängden med Sigrid J. och Sigrid M. samt drängen Pehr som Sigrid J senare blev gift med.

Det här förklarar en del mystiska förändringar av födelsedatum i släktforskning, det som jag tycker vanligast förekommande fallen är när någon flyttar till en annan socken så kan födelsedatumen ändras. Jag har ju trott att prästen kollade i födelseboken när han skrev flyttningsbetyg men det var nog enklare att titta i husförhörslängden och då kunde det nog vara lätt att kolla på fel rad och många gånger var det slarvigt skrivet och svårtytt så det fanns nog många felkällor.

Farfars fars Stockholmsresa.

Anders Nystedt 1837-1922

Min farfars far Anders Nystedt född 1837 i Västeråsen Bergs socken fick resa till Stockholm och besöka Långholmen. Jag har ju tidigare i blogginlägget
Ljuskronan i Bergs Kyrka skrivit om en släktskröna som har berättats i min släkt, men i den har ingen nämnt att Anders Nystedt hade suttit på Långholmen, det kan ju vara så att ingen visste men det betvivlar jag. Det här upptäckte jag när jag höll på att följa upp Anders Nystedts förehavanden. Jag hittade en anteckning i husförhörslängden Berg AI:8 sid 309 där det står ”Fäld 1859 7/4 Betyg från Långholmen af den 6 Aug. 1860 Der uppförr sig tillag ordentligt och väl”. Då var det ju bara att ge sej in i tingsboken för Bergs tingslag och vårtinget 1859 och undersöka vad en bäste Anders hade haft för sej och blivit dömd till.

Berg AI:8 sid 309

Jag hittar Anders dom 50 riksdaler för slagsmål och 1 riksdaler för blodvite. samt ”Warande Nystedt för slagsmålet å Erik Svensson dessutom dömd att straffas med ett års fängelse och i brist tillgångar till förestående böter 50R arbeta å fästningen utöfer bestämda tid 4 månader, samt i afsaknad af tillgångar till blodvitesböterna, detsamma aftjena med fyra dagars fängelse vid vatten och bröd å Länshäktet”.

Man kan ju undra över hur Anders färdades till och från Stockholm och Långholmen, ner lär det väl ha varit nån form av fångtransport, men de 45 milen hem till Västeråsen i Berg lär han väl inte ha fått kronans hjälp utan den resan lär han nog ha fått handgå.

En intressant sak som jag hittade i det här sammanhanget är att böterna kunde tillfalla olika mottagare. I Anders fall så går en tredjedel till Kronan, en tredjedel till Häradet och resterande till Åklagaren men i vissa mål så kunde en del gå till dom fattiga. I en dom som finns på samma sida som Anders så döms en Sandberg för ”Fylleri å sabbat” att betala 5 riksdaler i böter 3,33 till åklagaren och 1,66 till Rätans fattiga och saknade han tillgångar så blev det 7 dagar fängelse på Länshäktet med vatten och bröd.