Nya utmaningar

Det blev en ny lins i veckan, en Sigma 105/2.8 DG HSM Macro med optisk stabilisering. Jag har länge försökt få till närbilder på små saker med de linser jag har haft men jag har inte tyckt att resultatet har blivit så lyckat. Ett sätt för att komma närmare skulle kunna vara att köpa mellanringar och utnyttja de objektiv jag har, men jag valde att köpa en macrolins i stället.

Nu har jag hållit på en vecka och testat den här linsen med blandade resultat. Jag har testat utomhus med att fota småkryp, blommor mm. Problemet med macro och att få skarpa bilder är att ha tillräckligt med ljus men främst att få till skärpan och skäpedjupet.

I den här bilden som är en maskros med tre insekter på hade jag som jag trodde fokus på humlan men fokuset hamnade på skalbaggen längst upp och flugan till höger är totalt ofokuserad och det är så stor skillnad på avståndet till krypen. 1/500 sek. vid f / 5,6 ISO 100
Här en humla som jag lyckats bättre med men här har jag fått skruva upp bländaren till f 14 för att få hela humlan i någorlunda fokus. 1/40 sek. vid f/14, ISO 100

När man fotar macro i solljus så är det inga problem att få ljus så det räcker men annars så måste man ha en blixt och då kan man ju glömma den inbyggda blixten som min kamera har (Canon 80D) för Sigmalinsen är så lång att den skymmer för blixten, 170 mm med motljusskyddet. Det blev att slanta upp för en extern blixt en Godox TT350 samt en trigger även det en Godox en X2T, små och billiga kinesiska prylar som verkar fungera bra och lätta få fungera med kameran efter lite YouTube-tittande.

1/13 sek. vid f/3,5, ISO 100

Nu med en blixt blev det till att testa med fotografering av vattendroppar. Här blev det många bilder tagna, att hitta rätt fokus, rätt inställning på blixten, sen att tajma avtryckningarna. Jag tog över 200 bilder men det var ca. 20 st som jag har sparat så det är ju tur att man leker digitalt.

Gästgiveriet i Böle

När landsvägen från västra Jämtland till Hälsingland gick genom Böle så fanns det gästgivargård i byn, under långa tider i Utgården men även under en tid i Kjells. Landsvägen kom från Berg via Kvarnsjö och korsade Röjaån ett par kilometer ovanför Rätanssjön, fortsatte genom skogen upp till Hamarede och vek där av upp mot byn.

Gästgivartavlan som fanns i Böle

Från byn gick landsvägen ner ut ur byn mot Kölvägen och efter denna en bit innan den vek av mot Nederhögen. Den fortsatte sedan mot Vitvattnet följande Hoans dalgång och vidare mot Överhogdal.

På den gästgivartavla som fanns i Böle är Jämtlands landskapsvapen avbildat, det är den äldsta avbildning av vapnet som är känt.

Baksidan på tavlan med avståndet från Böhle i Rätan till Åsan i Bergh 2¼ mil, Klöfsjö 1½ mil och Öfuer Hougdahl 3 mil

Gästgiveriordningen 1649: Tidigare användes så kallade landskapsmil, där milen var olika långa i olika delar av landet. Landskapsmilen var satta efter hur lång tid det tog att ta sig en viss sträcka. I gästgivarordningen 1649 gjordes den radikala förändringen att i stället för landskapsmil använda en enhetlig mil över hela landet. Gästgiveri och skjutshåll skulle ligga på en och en halv till två mils avstånd från varandra, där resande skulle ha möjlighet att byta hästar. För varje gästgiveri fanns en särskild skjutsordning som bestämde hur många hästar där skulle finnas. Skjutsbönderna som ingick i gästgiveriet skulle vid behov erbjuda hållhästar som skulle erbjudas resande. Där skjutsningen var stor fanns ibland några reservhemman som skulle hjälpa till då gästgivarnas hästar tog slut. Ofta visste man i förväg när det skulle behövas hästar. Det fanns ett system där man skickade så kallade ”förbudssedlar” för att anmäla sin ankomst. Även om skjutshållen redan på den här tiden kallas gästgiverier handlade det i allmänhet inte om några gästgiverier i sentida mening. Mat och husrum skulle erbjudas i gästgivarböndernas stugor, någon särskild byggnad fanns sällan.

Flottningen i Röjaån

Flottningen i Röjaån började 1854 då James Dickson lät bekosta den första åränsningen. James Dickson var grosshandlare från Göteborg som ägde bland annat flera bolag inom trävarubranschen vid Ljungans utlopp, bland annat sågverk i Matfors och utskeppningshamn och varv i Svartvik.

Sandnäs

Dickson & Co var pionjär inom skogsbruket i Rätansbygden och köpte upp avverkningsrätter och fastigheter. Det var Dickson & Co som byggde Sandnäs herrgård i Rätan. För att sköta affärerna i Rätan anställde Dickson en inspektor Hammarstöm som det finns en hel del historier om.

Ett gäng flottare från Böle-Röjan

Flottningen i Röjaån var uppdelad på tre områden, Klövsjö byamän hade ansvar för flottningen ner till Vieloken ett par kilometer ovanför Röjan där Böle byamän tog över och hade ansvar ner till Hammarede där Rätans byamän tog över.

Flottare i Vålan i början på 1920-talet

Flottningen genomfördes när det var vårflod så det var snabba ryck som gällde. Det fick inte vara för mycket vatten för då kunde timret hamna lång in på land så man fick bära eller släpa timret tillbaka i åfåran och var vattenflödet för litet så blev timret fastnande på grunda ställen i ån.

Flottare ovanför järnvägsbron i Röjan

Det har funnits en del ”kistor” som skydd för att timret inte skulle fara in på land, det var i allmänhet timrade ramar som var fyllda med sten som låg i strandkanten. En speciell typ av kistor som utvecklades här, var de s.k. riskistorna. De anlades vid slåtterängarna längs ån, för att skydda dessa mot erosion, när ”vårfloden” kom med timret och stränderna var hårt belastade.

Stenkistorna vid Börskvar

En riktig stenkista har byggts i Röjaån och det är vid Böleskvarn där det finns stenkista på båda sidor vid fallet. De flesta timrade kistorna har ruttnat bort och stenarna har följt med vårfloden.,

Timmeravlägg i Vålan

Virket fraktades under vintern ner från avverkningarna till timmeravlägg efter stränderna där det innan vårfloden tummades, ett sådant ställe var Vålan ovanför Röjan samt Hamarede nere vid Rätansgränsen men många andra ställen i synnerhet där det var slåtterängen efter ån användes som timmeravlägg.

Tummning vid Olanderstranden 1927

Tummningslag

När det började tina i maj och vattnet i ån började stiga så skickades det bud i byarna att flottningen skulle påbörjas. Man började med att rulla ut timmervältorna som låg på avläggena sedan följde man timret ner för ån och såg till att det inte fastnade och bildade brötar som man fick stå och dra isär eller i värsta fall spränga. Det var ett farligt jobb att vara flottare i synnerhet när man skulle vada ut och riva brötar då det hela tiden kom timmer förbi eller helt plötsligt kunde hela bröten lossna och ge sej iväg.

Flottninsekan i ”rumpan”

När timret var på väg så följe ”rumpan” efter, ”rumpan” var de flottare som följde efter de sista stockarna och såg till att det inte blev något timmer liggande kvar efter ån, dom hade för det mesta en båt så dom kunde ta sej från den ena till den andra sidan och putta iväg det timmer som blev liggande. Båten som var en speciell eka som var stationerad nere i Rätan fraktades varje vår upp till där Krokbäcken rinner ut i Röjaån och sedan följe den med ”rumpan” ner till Rätanssjön.

Kafferast i flottningen

Under flottningen var det inte fråga om reglerade arbetstider, flottarna kunde många gånger få arbeta flera dygn i sträck och helger var inget undantag. Det fanns en flottarstuga ca. en kilometer nedanför Böleskvarn där dom kunde övernatta, steka en kolbulle, koka kaffe och torka sina kläder men många gånger fick dom nog krypa in under nån gran efter ån och slumra till en stund samt göra upp en eld och koka sej en kaffeskvätt i en plåtburk.

Flottare som håller på att baxa ut timmer som har flutit iland

1901 flottades det 115 000 stockar i Röjaån. Sista flottningen i Röjaån var våren 1967.

Påsk i Böle på 60-talet.

Det var alltid spännande när det blev påsktider när jag var barn, då kom det en massa turister till byn. Det hystes in människor både här och där, Henrikssons och Nilshalvars som var närmaste grannar hade alltid uthyrt till turister Henrikssons i Olandersstugan och på källarbotten, Nilshalvars hyrde ut på övervåningen.

Turister i Olandersstugan med två st DKV Auto Union 1000 på 1960-talet

Det kunde ju dyka upp en hel del intressanta bilar, jag minns en vit SAAB sport som stod på parkeringen ovanför Nilshalvars den tyckte man var häftig, den hade varvräknare, tre extraljus och spännrem över huven. Han som ägde bilen kom och öppnade huven och visade oss ungar som stod och beundrade bilen motorn,
trecylindrig tvåtaktsmotor med en solex-förgasare per cylinder som gav 52 hästkrafter.

Ett påsknöje som vi barn hade var att sitta på Henrikssons eller nån annans mjölkbrygga och räkna bilar, man hade en anteckningsbok som man ritade ett streck för varje bil som passerade, en det var mera avancerad de skrev upp bilnumren, jag undrar vad syftet med detta räknande var, var det våra föräldrar som sa åt oss att gå ut och räkna bilar så har ni nått att göra eller? På den tiden var det inte så vanligt med stugor i fjällen så det var många som for upp i fjällen bara över dagen så morgon och kväll var det en som man upplevde då en hiskelig trafik.

En bieffekt av den här påsktrafiken var att när snön smälte bort efter vägarna så gav vi barn oss ut och samlade tomflaskor. Det var nog legio på den här tiden att när läskflaskan var urdrucken så vevade man ner rutan och kastade ut flaskan. Man fick 10 öre i pant för varje flaska förutom när man hittade en stor coca colaflaska så fick man 25 öre. Ett annat ställe där man kunde hitta tomflaskor var runt lokalen (Bölegården) när snön smälte bort, men där fick vi kriga med Torsten Jonsson som hade hand om danserna på lokalen för han hävdade att lokalen ägde flaskorna som låg där utanför.

Bilder efter Ture och Sara Kvist.

Gösta Nord har bett mej skanna in ett antal bilder som är tagna av Ture och Sara Kvist i Rätan och jag har fått löftet från Gösta att lägga ut de bilder som kan anses som publika. Det är främst bilder från och om Rätan, miljöer och människor, bilderna är klickbara så man får upp större bilder och kommentera gärna i bloggen.

Sara och Ture

Sara var född i Rätan 1918, dotter till Erik och Ingeborg Eriksson. Ture född 1925 i Lillhallen Berg, son till Karl Magnus och Elvina Kvist. Dom gifte sig 1958, Sara hade färghandeln i Rätan i många år och innan det så jobbade hon som affärsbiträde bland annat på Konsum i Böle. Ture jobbade som elektriker. Sara avled 1995 och Ture levde som änkling till 2009.

Barndomsminnen och gamla ord.

Jag ramlade in på en sida som heter Gaulabjällkalaset 2019 och kom då ihåg ordet gaulabjälle som var ett uttryck som man fick höra som barn när man inte hade vett att komma hem när det var dags för att äta mat eller gå och lägga sig, då var man en gaulabjälle, det var lika med en som sprang i gårdarna och inte hade tid eller en tanke på att gå hem. Gaulabjälle har jag inte hört nån säga sedan jag var barn, jag vet inte om det används längre, jag var själv en gaulabjälle som barn och det var nog åtskilliga gånger som mina föräldrar fick söka igen mej på byn i synnerhet som inte vi hade någon telefon hemma på den tiden så dom kunde ringa runt i gårdarna och söka efter mej. Var det nån som skulle ha tag på mina föräldrar så ringde dom till våra grannar Mattias och Irma Lusth som gick över och hämtade endera mor eller far när det var telefon. Min mor härstammade från Finland så nån gång var det samtal från släktingar där som kom och då minns jag att Mattias Lusth var imponerad, att kunna ringa ända från Finland det tyckte han va fantastiskt, jag undrar vad han skulle ha tyckt om mobiltelefoner om han skulle ha fått sett en sådan.

År 1954. Mattias och Irma Lusth

Ett annat uttryck som har fastnat från barndomen är nånting som Ida i Nillas sa det var ”hassa då” det var ett kraftuttryck som hon sa när hon höll på med något och det inte gick som hon hade tänkt sej, eller om man gjorde något som man inte fick göra sa hon: -Hassa då, latt bli de danne (fy, låt bli det där). Nu är nog både gaulabjälle och hassa då ganska sällsynta eller utdöda uttryck.

Ida och Erik Nilsson i Nillas

Röjan 100 år den 4/8 2019

Det skall bli 100-års firande i sommar genom att anordna en fest vid stationen söndagen den 4 augusti. Vi har haft tre planeringsmöten under vintern och nästa möte skall vi ha på långfredagen kl.16,00 på stationen i samband med att Röjan har årsmöte i väglyse-föreningen.

Logga för Röjan 100 år

Vi har varit i kontakt med Inlandsbanan, Skistar, Kommunen och vi har sökt bidrag från Rätansbygdens Byalag för att finansiera firandet. Jag håller i den del som gäller att hitta gamla fotografier och liknande för att få till en utställning i vid firandet. Så har du gamla kort eller något annat som kan var av intresse för projektet så hör gärna av dej till mej antingen 070-319 91 66 eller e-post lasse.nystedt@telia.com eller skriv en kommentar i kommentarsfältet här nedanför inlägget.

När det var gästgiveri i Böle.

Fram till mitten på 1800-talet gick landsvägen mellan västra Jämtland och Hälsingland genom Böle. Den kom via Kvarnsjö, korsade Röjaån mellan Rätanssjön och Hammarede, följde ån upp till Hammarede där den vek av upp mot Böle. Sedan fortsatte landsvägen ner på moarna och genom högarbyarna, vidare efter Hoans dalgång ner mot Hälsingland.

I Böle hade gästgiveriverksamheten växlat mellan Kjells och Utgården, på senare tid benämnda som Kalles och Nillas.

Den äldsta kända bilden på Jämtlandsvapnet är en gästgiveritavla som har hängt utanför gästgiveriet i Böle med årtalet 1694 på. Den finns numera på länsmuseet i Östersund.

Gästgiveritavlan med Jämtlandsvapnet.

På Utgården fanns det ett hus som kallades för storkammarn och som en gång i tiden skulle ha använts som tingshus. Det huset flyttades i början på 1900-talet längre ner i byn och användes som lagård, numera ombyggt till fritidshus.

Slåtter på Nilla-gården i Böle.


Nedanför ”Nilla-gården” slåtterfolk ca 1927. Fr v: Brita Nystedt, Mattias och Jöns Lusth, Erik Nilsson, Lars Nystedt och en okänd.

Brita Nystedt som var min faster och hon var fosterbarn hos Erik och Ida Nilsson i Nillas som man sa, Lars Nystedt var min farbror och han var fosterbarn hos sin morfar och mormor Lars och Margareta Löv i Lövs. Jöns Lusth emigrerade till Canada och förolyckades där i samband med trädfällning. Mattias Lusth bodde granne med oss när jag var barn och han var en god berättare, otaliga var de historier och saker som han berättade för mej när jag var barn men tyvärr var man ju inte så intresserad då, vilket jag bittert ångrar nu.