Vad komminister I. Scherin skrev om Böle 1875.

1/2 mil vesterut från sockenkyrkan; en oländig väg leder dit från landsvägen, öfver ett berg. Byn ligger i bergssluttningen, med ganska väl bebyggda bondgårdar; vidsträckt utsikt. Läget skulle vara vackert, om sjö eller elf funnits bredvid. En större bäck, Röjan kallad, flyter förbi på sidan. Laga skifte har icke öfvergått byn, som eger tio bönder och två odelstorpare. Byn är värd etthundrafemtio tusen kronor. Jordbrukets årliga afkastning tjugo tusen kronor. Folkmängden vid 1875 års slut 60 män, 47 qvinnor. I Böhle är född Kyrkoherden, Theologie Doctorn och Ordensledamoten Pehr Stjernberg, hvilket så mycket heldre antecknas, som Rätans socken har att uppvisat allt för få som egnat sig at studier och haft framgång på embetsmannabanan.

För länge sedan skall i Böhle hafva funnits en man, Eskil, som, då han begick Nattvarden, gömde undan det undfångna brödet och vinet och tog med sig hem det undfångna brödet och vinet och tog med sig hem samt stoppade det i sitt skjutgevär, hvilket derigenom fick den egenskapen att alltid med sina skott träffa de djur, hvarpå sigtades! Bössan skulle äfven fått den egenskapen att röras på väggen, der hon hängde, så snart egaren var hågad gå på jagt. Det berättas att äfven i senare tider sådan vantro funnits hos en och annan.

Påsk i Böle på 60-talet.

Det var alltid spännande när det blev påsktider när jag var barn, då kom det en massa turister till byn. Det hystes in människor både här och där, Henrikssons och Nilshalvars som var närmaste grannar hade alltid uthyrt till turister Henrikssons i Olandersstugan och på källarbotten, Nilshalvars hyrde ut på övervåningen.

Turister i Olandersstugan med två st DKV Auto Union 1000 på 1960-talet

Det kunde ju dyka upp en hel del intressanta bilar, jag minns en vit SAAB sport som stod på parkeringen ovanför Nilshalvars den tyckte man var häftig, den hade varvräknare, tre extraljus och spännrem över huven. Han som ägde bilen kom och öppnade huven och visade oss ungar som stod och beundrade bilen motorn,
trecylindrig tvåtaktsmotor med en solex-förgasare per cylinder som gav 52 hästkrafter.

Ett påsknöje som vi barn hade var att sitta på Henrikssons eller nån annans mjölkbrygga och räkna bilar, man hade en anteckningsbok som man ritade ett streck för varje bil som passerade, en det var mera avancerad de skrev upp bilnumren, jag undrar vad syftet med detta räknande var, var det våra föräldrar som sa åt oss att gå ut och räkna bilar så har ni nått att göra eller? På den tiden var det inte så vanligt med stugor i fjällen så det var många som for upp i fjällen bara över dagen så morgon och kväll var det en som man upplevde då en hiskelig trafik.

En bieffekt av den här påsktrafiken var att när snön smälte bort efter vägarna så gav vi barn oss ut och samlade tomflaskor. Det var nog legio på den här tiden att när läskflaskan var urdrucken så vevade man ner rutan och kastade ut flaskan. Man fick 10 öre i pant för varje flaska förutom när man hittade en stor coca colaflaska så fick man 25 öre. Ett annat ställe där man kunde hitta tomflaskor var runt lokalen (Bölegården) när snön smälte bort, men där fick vi kriga med Torsten Jonsson som hade hand om danserna på lokalen för han hävdade att lokalen ägde flaskorna som låg där utanför.

Bilder efter Ture och Sara Kvist.

Gösta Nord har bett mej skanna in ett antal bilder som är tagna av Ture och Sara Kvist i Rätan och jag har fått löftet från Gösta att lägga ut de bilder som kan anses som publika. Det är främst bilder från och om Rätan, miljöer och människor, bilderna är klickbara så man får upp större bilder och kommentera gärna i bloggen.

Sara och Ture

Sara var född i Rätan 1918, dotter till Erik och Ingeborg Eriksson. Ture född 1925 i Lillhallen Berg, son till Karl Magnus och Elvina Kvist. Dom gifte sig 1958, Sara hade färghandeln i Rätan i många år och innan det så jobbade hon som affärsbiträde bland annat på Konsum i Böle. Ture jobbade som elektriker. Sara avled 1995 och Ture levde som änkling till 2009.

Barndomsminnen och gamla ord.

Jag ramlade in på en sida som heter Gaulabjällkalaset 2019 och kom då ihåg ordet gaulabjälle som var ett uttryck som man fick höra som barn när man inte hade vett att komma hem när det var dags för att äta mat eller gå och lägga sig, då var man en gaulabjälle, det var lika med en som sprang i gårdarna och inte hade tid eller en tanke på att gå hem. Gaulabjälle har jag inte hört nån säga sedan jag var barn, jag vet inte om det används längre, jag var själv en gaulabjälle som barn och det var nog åtskilliga gånger som mina föräldrar fick söka igen mej på byn i synnerhet som inte vi hade någon telefon hemma på den tiden så dom kunde ringa runt i gårdarna och söka efter mej. Var det nån som skulle ha tag på mina föräldrar så ringde dom till våra grannar Mattias och Irma Lusth som gick över och hämtade endera mor eller far när det var telefon. Min mor härstammade från Finland så nån gång var det samtal från släktingar där som kom och då minns jag att Mattias Lusth var imponerad, att kunna ringa ända från Finland det tyckte han va fantastiskt, jag undrar vad han skulle ha tyckt om mobiltelefoner om han skulle ha fått sett en sådan.

År 1954. Mattias och Irma Lusth

Ett annat uttryck som har fastnat från barndomen är nånting som Ida i Nillas sa det var ”hassa då” det var ett kraftuttryck som hon sa när hon höll på med något och det inte gick som hon hade tänkt sej, eller om man gjorde något som man inte fick göra sa hon: -Hassa då, latt bli de danne (fy, låt bli det där). Nu är nog både gaulabjälle och hassa då ganska sällsynta eller utdöda uttryck.

Ida och Erik Nilsson i Nillas

Röjan 100 år den 4/8 2019

Det skall bli 100-års firande i sommar genom att anordna en fest vid stationen söndagen den 4 augusti. Vi har haft tre planeringsmöten under vintern och nästa möte skall vi ha på långfredagen kl.16,00 på stationen i samband med att Röjan har årsmöte i väglyse-föreningen.

Logga för Röjan 100 år

Vi har varit i kontakt med Inlandsbanan, Skistar, Kommunen och vi har sökt bidrag från Rätansbygdens Byalag för att finansiera firandet. Jag håller i den del som gäller att hitta gamla fotografier och liknande för att få till en utställning i vid firandet. Så har du gamla kort eller något annat som kan var av intresse för projektet så hör gärna av dej till mej antingen 070-319 91 66 eller e-post lasse.nystedt@telia.com eller skriv en kommentar i kommentarsfältet här nedanför inlägget.

När Böle skulle ta emot evakuerade barn under kriget.

I april 1940 fick Erik Nilsson i Böle ett brev från länsstyrelsen.

Till Erik Nilsson Röjan

På begäran av Överståthållarämbetet i Stockholm vill läns­styrelsen härigenom giva Eder underrättelse att, därest förord­nande om utrymning av Stockholms luftskyddsområde utfärdas, länsstyrelsen jämlikt gällande bestämmelser kommer att för Överståt­hållarämbetets räkning taga i anspråk Eder tillhörig (innehavd) fastighet 7/432 mtl. Böle 1 Röjan Rätans socken för inkvartering av 2 personer (skolbarn) från Stockholms luftskyddsområde. Vid tidpunkten för inkvarteringens ianspråktagande kommer ytterligare besked att lämnas. Denna underrättelse må ej uppenbaras för utomstående. Om straff för obehörigt uppenbarande av sakförhållande, som här av­ses, stadgas i 8 kapitlet Strafflagen. Östersund i landskasliet den 27 april 1940. På länsstyrelsens vägnar: Gunnar Hellström

Att det stod Erik Nilsson Röjan berodde på att Röjan var postorten på den tiden.

Blockad i Röjan !

Satt hemma hos Jan Norling i går kväll och vi gick igenom en massa gamla papper som fanns efter hans morfar Erik-Nilsa i Nillas/Utgården i Böle som nu Jan äger. Jan är den elfte ägaren i rakt nerstigande led sedan 1635. Ibland pappren som vi gick igenom hittade vi en liten lapp med rubriken Blockad!

Avskrift:

Blockad!

På grund av vägran att underhandla samt respektera ingånget avtal förklaras härmed all av Jöns Olovsson Röjan bedriven avverkning Blockerad på ny och all arbetskraft tills annorlunda medelas. varje om sin heder mån arbetare varnas för att taga befattning med nämda arbete. Böle Röjan den 4 mars 1923 Sv.Skogs-&F.A.F Avd. 194

Jöns Olovsson lär väl ha varit han som kallades Jöns-Orsa i Röjan

När det var gästgiveri i Böle.

Fram till mitten på 1800-talet gick landsvägen mellan västra Jämtland och Hälsingland genom Böle. Den kom via Kvarnsjö, korsade Röjaån mellan Rätanssjön och Hammarede, följde ån upp till Hammarede där den vek av upp mot Böle. Sedan fortsatte landsvägen ner på moarna och genom högarbyarna, vidare efter Hoans dalgång ner mot Hälsingland.

I Böle hade gästgiveriverksamheten växlat mellan Kjells och Utgården, på senare tid benämnda som Kalles och Nillas.

Den äldsta kända bilden på Jämtlandsvapnet är en gästgiveritavla som har hängt utanför gästgiveriet i Böle med årtalet 1694 på. Den finns numera på länsmuseet i Östersund.

Gästgiveritavlan med Jämtlandsvapnet.

På Utgården fanns det ett hus som kallades för storkammarn och som en gång i tiden skulle ha använts som tingshus. Det huset flyttades i början på 1900-talet längre ner i byn och användes som lagård, numera ombyggt till fritidshus.