När Böle skulle ta emot evakuerade barn under kriget.

I april 1940 fick Erik Nilsson i Böle ett brev från länsstyrelsen.

Till Erik Nilsson Röjan

På begäran av Överståthållarämbetet i Stockholm vill läns­styrelsen härigenom giva Eder underrättelse att, därest förord­nande om utrymning av Stockholms luftskyddsområde utfärdas, länsstyrelsen jämlikt gällande bestämmelser kommer att för Överståt­hållarämbetets räkning taga i anspråk Eder tillhörig (innehavd) fastighet 7/432 mtl. Böle 1 Röjan Rätans socken för inkvartering av 2 personer (skolbarn) från Stockholms luftskyddsområde. Vid tidpunkten för inkvarteringens ianspråktagande kommer ytterligare besked att lämnas. Denna underrättelse må ej uppenbaras för utomstående. Om straff för obehörigt uppenbarande av sakförhållande, som här av­ses, stadgas i 8 kapitlet Strafflagen. Östersund i landskasliet den 27 april 1940. På länsstyrelsens vägnar: Gunnar Hellström

Att det stod Erik Nilsson Röjan berodde på att Röjan var postorten på den tiden.

Blockad i Röjan !

Satt hemma hos Jan Norling i går kväll och vi gick igenom en massa gamla papper som fanns efter hans morfar Erik-Nilsa i Nillas/Utgården i Böle som nu Jan äger. Jan är den elfte ägaren i rakt nerstigande led sedan 1635. Ibland pappren som vi gick igenom hittade vi en liten lapp med rubriken Blockad!

Avskrift:

Blockad!

På grund av vägran att underhandla samt respektera ingånget avtal förklaras härmed all av Jöns Olovsson Röjan bedriven avverkning Blockerad på ny och all arbetskraft tills annorlunda medelas. varje om sin heder mån arbetare varnas för att taga befattning med nämda arbete. Böle Röjan den 4 mars 1923 Sv.Skogs-&F.A.F Avd. 194

Jöns Olovsson lär väl ha varit han som kallades Jöns-Orsa i Röjan